Za građane

Pozivamo sve građane da se pridruže aktivistima i volonterima u svojoj zajednici na Danima otvorenih vrata udruga 2013. te upoznaju s programima i projektima koje provode udruge u Hrvatskoj.

Pronađite udrugu i saznajte

  • što radi?

  • gdje se nalazi?

  • može li Vam pomoći?

Budimo aktivni.
Budimo promjena koju želimo vidjeti u svijetu.


Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Kako osnovati i registrirati udrugu?

Kako osnovati i registrirati stranu udrugu?

Kako prijaviti promjene i prestanak djelovanja udruge?

Smije li i pod kojim uvijetima udruga obavljati gospodarsku djelatnost?

Što je imovina udruge?

Na koji način udruga treba voditi računovodstvo?

Kakav je položaj udruga u poreznom i carinskom sustavu?

Koje su druge obveze udruge?